Aktualności

Informacja o awarii systemu sygnałów alarmowych

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje: Sieć alarmowa Jeleniej Góry jest częścią sytemu ogólnopolskiego pracującego na kanale radiowym alarmowania. Moduł PC550A odpowiadający za dekodowanie sygnałów alarmowych odebrał w dniu 6 czerwca 2018 r.

Konkurs fotograficzny „Niepodległa i Niepodlegli”

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących - nie ma ograniczeń wiekowych ani technicznych.

Program Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego

Nabór Wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podpisał z Miastem Jelenia Góra umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

Mobilny PSZOK w czerwcu

W czerwcu przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych

Zrób domowe porządki i zgarnij sadzonkę

Mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy oddadzą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny otrzymają sadzonkę lawendy.

Od czerwca zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry, jak co roku w sezonie letnim, zwiększa się częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych

Dzień Dziecka z TKOPD

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza na Festyn z Okazji Dnia Dziecka

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na bezpłatne szkolenie

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na bezpłatne szkolenie skierowane do przedstawicieli NGO oraz mikro i małych przedsiębiorców

Nowe rondo w Sobieszowie

Inaczej (bezpieczniej) będziemy pokonywać skrzyżowanie w Sobieszowie ulic Pakoszowska / Romera. Prace przy wyznaczanie tam ronda już się rozpoczęły

Targi REAL CONNECT

Nasza delegacja pojechała tam z kilkunastoma propozycjami dla inwestorów. To m.in. duży teren przy ul. Dolnośląskiej, działki w strefie przemysłowej oraz atrakcyjny teren dawnego campingu przy ul. Rataja...

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

31 maja 2018 roku mija termin wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Strony

 

Kalendarz FB