„Moja Legitymacja” - konkurs na szatę graficzną

Wystartował konkurs Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wykonanie projektu szaty graficznej Legitymacji Osób Niepełnosprawnych – „Moja Legitymacja”.

Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Wyłoniony w konkursie projekt szaty graficznej legitymacji będzie w szczególności zamieszczany jako wzór w aktach prawnych oraz nadrukowywany na blankiecie legitymacji. Będzie również wykorzystywany w działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej. Projekty będą przyjmowane do 18 maja 2017 roku (decyduje data wpływu do organizatora). 

Szczegółowe zasady oraz tryb organizacji konkursu określa „Regulamin Konkursu na projekt szaty graficznej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej – „Moja Legitymacja” dostępny na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,726,konkurs-na-projekt-szaty-graficznej-legitymacji-osob-niepelnosprawnych

 

Kalendarz FB