Dla niepełnosprawnych - aktualności


Aktualności z pracy z niepełnosprawnymi

Otwarty konkurs ofert oraz zaproszenie do pracach komisji konkursowej [02.2018]

Ogłoszenia: otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ogłoszeniem w dn. 15.02.2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Jeleniogórskie pogotowie przystąpiło do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP

Jeleniogórskie pogotowie przystąpiło do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP, który polega na umieszczeniu podstawowych danych pacjenta, w tym informacji o przyjmowanych lekach, uczuleniach

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe 2018

SMSinfo

2 stycznia 2018 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił bezpłatną usługę SMSinfo.

MamPrawoDo - nowa platforma internetowa, na której osoby niepełnosprawne znajdą kompleksowe informacje

MamPrawoDo - nowa platforma internetowa, na której osoby niepełnosprawne znajdą kompleksowe informacje na temat przysługujących im praw i udogodnień.

Bezpłatne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać bezpłatne wsparcie

Międzynarodowy tydzień wiedzy o osobach głuchoniewidomych 26 czerwca – 2 lipca 2017

Obchodzimy po raz piąty Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych. Niech będzie to czas na lepsze poznanie zagadnień związanych ze specyfiką jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu

Stypendium dla studentów z niepełnosprawnością wzroku

Fundacja "Praca dla Niewidomych" zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku do ubiegania się o stypendium Fundacji

Nowe legitymacje osób niepełnosprawnych

Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością - wynika z przyjętej we wtorek przez Sejm noweli ustawy o rehabilitacji.

VII Integracyjne Impresje Plastyczne

25 maja w Szkole Podstawowej nr 8 odbyły się VII Integracyjne Impresje Plastyczne

„Moja Legitymacja” - konkurs na szatę graficzną

Wystartował konkurs Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wykonanie projektu szaty graficznej Legitymacji Osób Niepełnosprawnych – „Moja Legitymacja”.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zgłaszania kandydata na członka Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry

Zarządzenie nr 0050.982.2017.VII rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 03 marca 2017

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 03 marca 2017 roku na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 03.03.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 03.03.2017

Powołanie komisji konkursowych w mieście Jelenia Góra w 2017 r. z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

W sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 03.03.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zarządzenie nr 0050.634.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 marca 2016

Zarządzenie nr 0050.634.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 marca 2016 roku na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej niepełnosprawni marzec 2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - niepełnosprawni 2016

Prezydent Miasta Jeleniej Góry  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych  z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rusza projekt: Praca? Jestem nas TAK: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, realizowany przez KSON

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji nowego projektu związanego z aktywizacją zawodową, wykorzystującego metodę zatrudnienia wspomaganego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry.

Spotkania warsztatowe 20.04.2015 i 29.04.2015

W  dniu 20.04.2015 r. prowadziłam spotkanie w Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim. Na początku przywitała mnie  wychowawczyni p. Monika Janik, która bardzo pomogła mi w ogarnięciu małych słuchaczy.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Spotkanie informacyjne pn.: „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO III” dla oświaty

20.02.2015 r. w Muzeum Karkonoskim odbyło się spotkanie informacyjne.: „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO III” dla oświaty

Opłatek dla niepełnosprawnych 2015

Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze oraz PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY MARCIN ZAWIŁA Zapraszają na IX Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych

Zajęcia edukacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 19

14.10.2014 r Lucyna Kornobys przeprowadziła zajęcia edukacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Jeleniej Górze

Karty Parkingowe - Nowe przepisy-Nowe zasady - po spotkaniu

Spotkanie Karty Parkingowe - Nowe przepisy-Nowe zasady, odbyło się 25.09.2014 r. w Książnicy Karkonoskiej

Wakacyjny Klub Integracyjno-Edukacyjny "Razem Lepiej" - oferta na realizację zadania

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w celu zgłoszenia uwag do oferty dot. "Wakacyjny Klub Integracyjno-Edukacyjny "Razem Lepiej" w terminie do dnia 13 sierpnia 2014 roku

Radosne wakacje - oferta na realizację zadania

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zadecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać do dnia 11.06.2014 r.

Strony

 

Kalendarz FB