Budżet Jeleniej Góry na rok 2018

Trwają pierwsze przymiarki do budżetu Jeleniej Góry na rok 2018. – Budżet miasta jest dokumentem fundamentalnym dla wszystkich działań podejmowanych w konkretnym okresie – powiedział Marcin Zawiła, Prezydent Miasta. - W gospodarstwie domowym każdej z rodzin tylko niektóre działania, bardziej kosztowne. Planuje się z większym wyprzedzeniem, w przypadku samorządu  - choć oczywiście są możliwe ewentualne zmiany, pieniądze, które chcielibyśmy wydać w kolejnych 12 miesiącach są bardzo precyzyjnie rozpisane, na każde z zadań, choćby niedużych. Projekt budżetu będzie jeszcze uzupełniony wnioskami radnych i komisji rady, wielokrotnie omawiany, ale priorytetowe przedsięwzięcia muszą być wskazane. Nie jest żadną tajemnicą, że ok. trzeciej części całego budżetu, to znaczy ok. 130 z 360 – 380 mln złotych pochłonie oświata. W końcu września będziemy znali z grubsza strukturę budżetu, a potem będziemy uszczegóławiać zapisy.

 

Kalendarz FB