Wspólnie sprzątaliśmy nasze miasto!

16 września po raz kolejny w naszym mieście przeprowadziliśmy wspólne „Sprzątanie Świata”! Łącznie w akcji na terenie Jeleniej Góry wzięło udział ponad 2 800 osób - głównie uczniów naszych szkół i przedszkoli, a także osadzeni w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, którzy co roku czynnie uczestniczą w wydarzeniu. Sprzątaliśmy obszary wokół przedszkoli, szkół, placów zabaw, skwerów i ścieżek rowerowych. Urząd Miasta Jelenia Góra zabezpieczał uczestnikom akcji worki na odpady i rękawice.

Zebrano ponad 430 worków z odpadami zmieszanymi, udało się również wysegregować 44 worki ze szklanymi butelkami i słoikami. Ponadto zebrano odpady takie jak opony, części samochodowe i stare lodówki. Dzięki tym działaniom zlikwidowano kilka dzikich wysypisk śmieci oraz uporządkowano tereny zielone.

W tym roku, w sposób szczególny objęliśmy akcją teren jakim jest Borowy Jar - jest to teren wzdłuż rzeki Bóbr, który stanowi również obszar chroniony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Miejsce to posiada wiele atrakcji turystycznych. Mieszkańcy Jeleniej Góry oraz turyści chętnie tu wypoczywają i spędzają aktywnie czas. Borowy Jar leży na terenie administrowanym przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Jeżów Sudecki, która również włączyła się do akcji. Głównym koordynatorem prac porządkowych na tym terenie był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Jeleniej Górze, który do pomocy zaprosił między innymi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, Tauron Ekoenergia, Szkołę Podstawową z Siedlęcina i Pana Eugeniusza Gronostaja z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Tereny wzdłuż rzeki Bóbr znajdujące się przed Borowym Jarem porządkowało Stowarzyszenie Jeleniogórska Promenada Bobru, a ścieżkę rowerową oraz Park przy Wieży Krzywoustego sprzątała jeleniogórska młodzież ponadgimnazjalna.

Podziękowania i słowa uznania należą się dla wszystkich uczestników! Poniżej lista jednostek i organizacji, które przyłączyły się do akcji:

  • Miejskie Przedszkole nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13 Jelenia Góra
  • Niepubliczne Przedszkole „Król Maciuś”, ul. Mickiewicza 15 Jelenia Góra
  • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Armii Krajowej 8 Jelenia Góra
  • Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Cieplicka 74 Jelenia Góra
  • Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morcinka 31 Jelenia Góra
  • Szkoła Podstawowa nr 13, ul. P. Skargi 19 Jelenia Góra
  • Gimnazjum nr 4, ul. Karłowicza 33 Jelenia Góra
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Gimnazjalna 2 Jelenia Góra
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27 Jelenia Góra
  • Zespól Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34 Jelenia Góra
  • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2, ul. 1 Maja 39/41 Jelenia Góra
  • Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3, ul. Grunwaldzka 64a
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kruszwicka 3 Jelenia Góra
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9 Jelenia Góra
  • Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5/7 Jelenia Góra
  • Karkonoski Klub Sportowy, ul. Nowowiejska 62 Jelenia Góra
  • Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, ul. Grottgera 2 Jelenia Góra
  • Stowarzyszenie Jeleniogórska Promenada Bobru
  • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Jelenia Góra ul. Kamiennogórska 2
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Zarząd Zlewni w Jeleniej Górze
  • Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze ul. Wańkowicza 13
  • Eugeniusza Gronostaja z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
  • Tauron Ekoenergia sp. z o.o.

Za sprawny odbiór odpadów dziękujemy również konsorcjum firm: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. i SIMEKO sp. z o.o.

Galeria: 

Grupa:

 

Kalendarz FB