niepełnosprawni

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 16.04.2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku. (16.04.2018)

 
 
 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ogłoszeniem w dn. 16.04.2018 r.  otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra.

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/8982/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.1378.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra w 2018 roku.


http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenie/8953/zarzadzenie-nr-0050-1378-2018-vii

Spotkanie informacyjne na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami - dostęp do wysokiej jakości usług asystenckich i opiekuńczych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne, któregocelem jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami poprzez działania aktywizujące, asystenckie i opiekuńcze. Dodatkowo w ramach spotkania przedstawione zostaną działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Do udziału zapraszamy:

  • osoby bierne zawodowo, jako potencjalnych kandydatów na opiekunów/asystentów osób z niepełnosprawnościami;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • opiekunów  faktycznych (tj. członków  rodzin) osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnych.

 

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Plac Ratuszowy 32/32a).


Program spotkania:

  • założenia i warunki przystąpienia do projektu realizowanego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach Działania 9.2 Usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w społeczności lokalnej RPO WD 2014-2020, którego celem jest m.in. przeszkolenie  osób chcących pełnić rolę asystenta lub opiekuna osoby niesamodzielnej,
  • działania społeczne, prawne i aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami;

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 13 marca 2018 r.zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Pl. Ratuszowy 32/32a, 58 –500 Jelenia Góra
tel. 75/75 24 944, 75/76 49 466

 

Otwarty konkurs ofert oraz zaproszenie do pracach komisji konkursowej [02.2018]

1. Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra.

http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/143/8610

2.Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ogłoszeniem w dn. 15.02.2018 r.  otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra.

http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/143/8612

Jeleniogórskie pogotowie przystąpiło do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP

Jeleniogórskie pogotowie przystąpiło do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP, który polega na umieszczeniu podstawowych danych pacjenta, w tym informacji o przyjmowanych lekach, uczuleniach, chorobach - w pamięci opaski WRP. Dzięki opasce WRP, najważniejsze informacje dotyczące stanu naszego zdrowia są widoczne dla służb medycznych. Celem otrzymania opaski należy skontaktować się z organizatorem akcji - Fundacją Ludzie Jesieni, ul. Stawowa 3 Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie, mail: u.kielar@flje.pl, tel. 695 550 710

Koszt opaski to 24 zł

Roczny abonament za administrację danych to 24 zł

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://fundacjaludziejesieni.pl/?page_id=811

SMSinfo

2 stycznia 2018 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił bezpłatną usługę SMSinfo. Za pomocą wiadomości sms PFRON będzie informował o ważnych wydarzeniach i komunikatach Funduszu.

więcej informacji na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/smsinfo/

MamPrawoDo - nowa platforma internetowa, na której osoby niepełnosprawne znajdą kompleksowe informacje

MamPrawoDo - nowa platforma internetowa, na której osoby niepełnosprawne znajdą kompleksowe informacje na temat przysługujących im praw i udogodnień. Jako pierwsze zostały opublikowane informacje dotyczące dostępu do usług telekomunikacyjnych. Platforma powstała dzięki współpracy Fundacji Widzialni i Orange Polska. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

link do platformy:

http://mamprawodo.pl/

Integracyjny rejs jeleniogórzan

Zamustrowaniem w gdyńskim porcie 15.10.2017 roku o godzinie 14.00 rozpoczął się Integracyjny Rejs na żaglowcu Zawisza Czarny, w którym udział biorą mieszkańcy Jeleniej Góry.

Subscribe to RSS - niepełnosprawni

 

Kalendarz FB