ochrona środowiska

Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest

W nadchodzącym roku będzie możliwość pozyskania do 100% dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu

Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Miasta Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra przystąpiło do realizacji zadania pn. „Opracowanie inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie miasta Jelenia Góra”, w ramach którego przeprowadzona zostanie inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie całego miasta. Wykonawcą zadania jest firma ATMOTERM S.A., ul.

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania 2017/2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Kto może wyciąć drzewo bez zezwolenia? Kiedy dopuszczalna jest wycinka drzew na działce? Zmieniona ustawa o ochronie przyrody pozwala na wycinkę drzew na własnej posesji bez zezwolenia. Są jednak pewne obostrzenia.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje poprawiające jakość powietrza

20 lutego ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego E-KUMULATOR. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. na inwestycje poprawiające jakość powietrza.

Uwaga - posiadacze drobiu i innych ptaków! Chrońcie gospodarstwa przed ptasią grypą!

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje w jaki sposób posiadacze drobiu lub innych ptaków mogą uchronić swoje gospodarstwa przed wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Wirus ten nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy.

Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 31.12.2016

komunikat nr 6/2016 - pył PM10
W dniu 30 grudnia 2016 r. w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej wystąpiło przekroczenie wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 235 µg/m3.
Pozostałe automatyczne stanowiska pomiarowe pyłu PM10 nie wykazały ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń alarmowych w powietrzu. W 7 stacjach pomiarowych (Dzierżoniów, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Polanica-Zdrój, Wałbrzych i Wrocław – Korzeniowskiego) zanotowano natomiast przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3.
 
 

Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 20.12.2016

W dniu 20.12.2016  w Nowej Rudzie i w Wałbrzychu wystąpiły przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 216 µg/m3 w Nowej Rudzie i 205 µg/m3 w Wałbrzychu.
Pozostałe automatyczne stanowiska pomiarowe pyłu PM10 nie wykazały ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń alarmowych w powietrzu. W 6 stacjach pomiarowych (Dzierżoniów, Jelenia Góra, Kłodzko, Polanica-Zdrój, Ząbkowice Śląskie i Wrocław – Korzeniowskiego) zanotowano natomiast przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3.
 

Sprawdź jakość powietrza w swoim telefonie ! - aplikacja mobilna

W aplikacji na urządzenia mobilne dostępne są dane z bieżących odczytów ze stacji monitorujących stan powietrza, autoryzowane przez GIOŚ. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł uzyskać informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. To wygodne i nowoczesne rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o osobach, które nie mają eksperckiej wiedzy na temat ochrony powietrza.

Aplikacja mobilna – na jakie telefony?

Aplikację można pobrać dla systemu Android (przez Google Play), oraz systemu iOS (przez Apple Store).

Aplikacja jest bezpłatna.

Po zainstalowaniu aplikacji w swoim telefonie można pobrać dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju. Aplikacja sama wybierze stację, która znajduje się najbliżej użytkownika, przy czym w każdej chwili będzie można sprawdzić informacje z pozostałych punktów pomiarowych. Aktualizacja danych będzie odbywać się co godzinę.

Jak to działa?

Wyniki pomiarów są podawane w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Przykładowo ocena „dostateczna”, oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne, dlatego w legendzie znajduje się też zalecenie, aby ” rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego”.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. polskiego indeksu jakości powietrza, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.

Więcej informacji

Dostęp do znacznie szerszego zakresu danych można znaleźć na portalu www.powietrze.gios.gov.pl. Znajdują się tam także archiwalne wyniki pomiarów, wyniki ocen jakości powietrza, raporty tematyczne i analizy dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz informacje na temat systemu pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce.

Subscribe to RSS - ochrona środowiska

 

Kalendarz FB