ochrona środowiska

Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest

W nadchodzącym roku będzie możliwość pozyskania do 100% dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu

Konsultacje projektów uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego

Skierowane do konsultacji społecznych projekty uchwał antysmogowych zakładają, że już w przyszłym roku na Dolnym Śląsku zaczną obowiązywać przepisy stopniowo ograniczające zanieczyszczenia powietrza. Przygotowano trzy oddzielne projekty uchwał: dla uzdrowisk, dla Wrocławia i dla pozostałej części

APEL do hodowców drobiu

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Miasta Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra przystąpiło do realizacji zadania pn. „Opracowanie inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie miasta Jelenia Góra”, w ramach którego przeprowadzona zostanie inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie całego miasta. Wykonawcą zadania jest firma ATMOTERM S.A., ul.

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania 2017/2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Kto może wyciąć drzewo bez zezwolenia? Kiedy dopuszczalna jest wycinka drzew na działce? Zmieniona ustawa o ochronie przyrody pozwala na wycinkę drzew na własnej posesji bez zezwolenia. Są jednak pewne obostrzenia.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje poprawiające jakość powietrza

20 lutego ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego E-KUMULATOR. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. na inwestycje poprawiające jakość powietrza.

Uwaga - posiadacze drobiu i innych ptaków! Chrońcie gospodarstwa przed ptasią grypą!

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje w jaki sposób posiadacze drobiu lub innych ptaków mogą uchronić swoje gospodarstwa przed wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Wirus ten nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy.

Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 31.12.2016

komunikat nr 6/2016 - pył PM10
W dniu 30 grudnia 2016 r. w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej wystąpiło przekroczenie wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 235 µg/m3.
Pozostałe automatyczne stanowiska pomiarowe pyłu PM10 nie wykazały ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń alarmowych w powietrzu. W 7 stacjach pomiarowych (Dzierżoniów, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Polanica-Zdrój, Wałbrzych i Wrocław – Korzeniowskiego) zanotowano natomiast przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3.
 
 

Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 20.12.2016

W dniu 20.12.2016  w Nowej Rudzie i w Wałbrzychu wystąpiły przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 216 µg/m3 w Nowej Rudzie i 205 µg/m3 w Wałbrzychu.
Pozostałe automatyczne stanowiska pomiarowe pyłu PM10 nie wykazały ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń alarmowych w powietrzu. W 6 stacjach pomiarowych (Dzierżoniów, Jelenia Góra, Kłodzko, Polanica-Zdrój, Ząbkowice Śląskie i Wrocław – Korzeniowskiego) zanotowano natomiast przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3.
 
Subscribe to RSS - ochrona środowiska

 

Kalendarz FB