ochrona środowiska Gospodarka Komunalna

Zakończono wydawanie kart sterylizacji - sterylizacja / kastracja wolno żyjących kotów z terenu Jeleniej Góry w 2017 r.

Celem akcji jest zapobieganie niekontrolowanemu przyrostowi populacji tych zwierząt w mieście. Wydawanie kart rozpocznie się od dnia 07.03.2017 r. od godz. 9.00 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra pok. 58.

Mobilna zbiórka odpadów problemowych

Kolejna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne i in. zostanie przeprowadzona 2 kwietnia, a mobilny PSZOK zlokalizowany będzie przy ul. Wiejskiej 29 przy byłej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego, w godzinach od 10:00 do 13:00.

Ekoedukacja

W przyszłym roku pojawią się boksy na odpadki segregowane przy jeleniogórskich szkołach. – Młodzież szkolna korzysta bardzo często z żywności pakowanej w tworzywa sztuczne, czy papier bądź szkło

Subscribe to RSS - ochrona środowiska Gospodarka Komunalna

 

Kalendarz FB