odpady

Podziemne pojemniki do segregacji odpadów – wydawanie kart dostępu

Uruchomiono podziemne pojemniki do segregacji odpadów komunalnych zlokalizowane przy ul. Jasnej w Jeleniej Górze

Zakaz spalania odpadów zielonych z działek i ogrodów

Ładna pogoda sprzyja pierwszym wiosennym porządkom w przydomowych ogródkach oraz na działkach rekreacyjnych. Przypominamy jednak o zakazie wypalania odpadów zielonych.

Kolejna zbiórka odpadów w ramach PSZOK

W kolejnych dniach marca odbędzie się mobilna zbiórka odpadów problemowych

Tablice edukacyjne ochronią dzieci przed smogiem

Trwa wydawanie tablic edukacyjnych o zakazie spalania odpadów w przydomowych piecach. Drugą ciekawą funkcją tablic jest możliwość informowania dzieci i młodzieży o aktualnym stanie powietrza w Jeleniej Górze.

Tablice edukacyjne ochronią dzieci przed smogiem

Trwa wydawanie tablic edukacyjnych o zakazie spalania odpadów w przydomowych piecach. Drugą ciekawą funkcją tablic jest możliwość informowania dzieci i młodzieży o aktualnym stanie powietrza w Jeleniej Górze. 

Od połowy lutego jeleniogórskie placówki szkolno-wychowawcze mogą odbierać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jeleniej Górze przy ul. Okrzei 10 tablice edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Tablice zamówiono z przeznaczeniem do wywieszenia w szkołach i przedszkolach na terenie Jeleniej Góry – mogą je pobierać jednostki publiczne, jak i prywatne. 

Miasto zakupiło 100 sztuk tablic wyposażonych w komplet 6 magnetycznych obrazków ilustrujących kolorowe „buźki”. Obrazki nawiązują do popularnych w interaktywnym świecie emotikon, które wyrażają emocje. I na przykład buźka zielona z szerokim uśmiechem wskazuje warunki idealne do aktywności na zewnątrz, natomiast bardzo smutna buźka w kolorze bordowym informuje, że wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Umożliwi to podejmowanie przez dyrekcję decyzji o wyjściu na spacer czy przeprowadzeniu lekcji w terenie w oparciu o stan jakości powietrza. Kolory odpowiadają indeksowi jakości powietrza prezentowanemu na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu air.wroclaw.pios.gov.pl

Niektóre szkoły we własnym zakresie drukowały informacje o stanie jakości powietrza i wywieszały je na korytarzach. Zakupione przez Miasto tablice pozwolą wprowadzić w nawyk codzienne sprawdzanie jakości powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Taka forma komunikacji jest zdecydowanie bardziej estetyczna, a przede wszystkim atrakcyjna i czytelna dla dzieci.

Na drugiej część tablicy znajduje się hasło: „Chroń zdrowie swoje i dzieci NIE PAL ŚMIECI!”. Grafika przedstawia chorego ucznia wdychającego niebezpieczne substancje, które dostały się do powietrza w wyniku spalania odpadów. Powyżej znajduje się obraz czystego środowiska z widokiem na Śnieżkę i kompletem pojemników do segregacji odpadów. Wizualizacja opatrzona jest hasłem „Domowy piec nie jest śmietnikiem! Segregując odpady chronisz nasze środowisko”. Tego typu hasła maja uświadomić dzieci, ale również rodziców i opiekunów, którzy odwiedzają szkoły i przedszkola o konsekwencjach spalania odpadów w domowych piecach. W końcu wszyscy oddychamy tym samy powietrzem i wszyscy chcielibyśmy, aby było czyste i zdrowe.

Tablice finansowane są z budżetu miasta w ramach działań edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz w zakresie informowania o jakości powietrza.

tablica

Grupa:

Odbiór choinek

bożonarodzeniowe choinki będą odbierane w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

została zaktualizowana informacja dotycząca harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Zmiana terminu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie termin uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Jeleniej Góry

Jesienna zbiórka liści - Termin drugi

Odpady odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych np. ogrodnictwo, rolnictwo, sprzątanie terenów zielonych itp.), a powstają odpady komunalne.

Informacja dla chętnych do otrzymania pojemników do segregacji odpadów

Zmieniły się zasady przekazywania pojemników do segregowania odpadów komunalnych. Systemem wyposażania w pojemniki do segregacji zostanie objętych więcej nieruchomości.

Subscribe to RSS - odpady

 

Kalendarz FB