Znak drogowy informujący o wjeździe na rondo.

Autor: redakcja UMJG

31.12.2020 - 11:34

Ile kosztowały ronda na Zabobrzu?

W związku z faktem, że sprawa rond na Zabobrzu wzbudziła spore dyskusje, a wśród wypowiedzi zdarzały się informacje z gruntu fałszywe, raz jeszcze odnosimy się do dwóch wątków.

- Decyzja o rondach – powiedziano w referacie Zarządzania Ruchem UM – została podjęta ze względu na liczne (ostatnio coraz liczniejsze) skargi mieszkańców na niektórych kierowców, przekraczających zdecydowanie dozwoloną szybkość na tym odcinku drogi. W wyniku weryfikacji tych skarg i po uzyskaniu potwierdzającej je opinii policji postanowiono spowolnić przejazdy aut. Ze względu na fakt, iż progi zwalniające są uciążliwe także dla kierowców jeżdżących z dozwoloną szybkością wybrano opcję budowy rond.

- Informacje o kosztach budowy tych trzech rond, sięgających miliona złotych – usłyszeliśmy w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów –są z gruntu nieprawdziwe. Za wykonanie wszystkich trzech rond zapłaciliśmy ok. 31.5 tys. złotych.