baner

Autor: redakcja UMJG

4.11.2022 - 11:10

Nabór wniosków na realizację Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1.     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2.     osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).


Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych). O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Więcej informacji na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych lub w zakładce PROGRAMY RZĄDOWE.