Komputery w jednej z jeleniogórskich szkół.

Autor: redakcja UMJG

4.5.2020 - 10:10

Nowy sprzęt technologii informacyjno - komunikacyjnej w jeleniogórskich szkołach

Pomimo utrudnień związanych z epidemią koronawirusa pomyślnie przebiegła dostawa pierwszej partii sprzętu informatycznego do dziewięciu jeleniogórskich szkół. Na powrót uczniów i nauczycieli czekają nowe tablice multimedialne, monitory interaktywne oraz nowoczesne pracownie komputerowe.

Sprzęt mobilny, tj. tablety i wizualizery już został przekazany potrzebującym do pracy w domu.

Sprzęt ten zakupiono w ramach projektu pn. „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”.

Była to pierwsza część dostawy. W drugiej szkoły otrzymają w sumie 110 laptopów niezwykle przydatnych w zdalnym nauczaniu. Wartość całego zamówienia to ok. 640 tys. zł.

Sprzęt zakupiono jako pomoce dydaktyczne do prowadzonych w ramach projektu zajęć dodatkowych, zarówno dydaktyczno-wyrównawczych, jak i rozwijających. W ciągu dwóch lat zaplanowano w sumie 6775 godzin zajęć. Od połowy marca z powodu epidemii uczniowie nie mogą brać w nich udziału, z wyjątkiem dwóch szkół średnich, w których udało się zorganizować pracę zdalną.

Projekt „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” jest już trzecim projektem realizowanym przez Miasto Jelenia Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 114 449,55 zł, a kwota dofinansowania to 2 954 559,55 zł. Wsparcie otrzyma ponad 1000 uczniów i 130 nauczycieli w dziewięciu jeleniogórskich szkołach różnych poziomów kształcenia (podstawowe i ponadpodstawowe) a w obrębie tych ostatnich w różnych ich typach. Są to: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, Zespół Szkół Elektronicznych.

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image