baner

Autor: redakcja UMJG

8.6.2022 - 15:01

Pierwsze Forum Seniorów Jeleniej Góry

Pierwsze Forum Seniorów Jeleniej Góry zorganizowane przez Miejską Radę Seniorów powołaną Uchwałą Rady Miejskiej z inicjatywy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry odbyło się w dniu 3 czerwca 2022 r. w  Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”.


Patronat nad tegorocznym Forum objął Jerzy Łużniak Prezydent Miasta Jeleniej Góry. 
Ideą zorganizowania Forum była potrzeba zakończenia dyskusji nad Tezami Miejskiej Rady Seniorów będącymi rekomendacjami do działania władz Jeleniej Góry na rzecz poprawy jakości życia seniorów.
Gośćmi specjalnym Forum byli: Pani Krystyna Lasek – ekspert w dziedzinie polityki senioralnej, członek Rady ds. Polityki Senioralnej w latach 2016-2020 oraz Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej reprezentująca Świdnicki Uniwersytet III Wieku oraz Pan Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO, Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego sp. z o.o. (Partner Miasta w Programie Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora). 


Zaproszonymi do udziału obok posłów i samorządowców Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Karkonoskiego  byli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska senioralnego, członkowie rad seniorów (Jeleniej Góry oraz Powiatu Karkonoskiego), klubów seniora i  uniwersytetu trzeciego wieku.
Na wstępie Miejska Rada Seniorów zaprezentowała ideę działalności oraz efekt swojej pracy tzw. Tezy MRS, będące zbiorczą analiza potrzeb osób starszych – zdiagnozowanych i szeroko skonsultowanych z jeleniogórskim środowiskiem senioralnym, podczas spotkań z organizacjami, wizyt w dziennych domach pobytu, klubach seniora oraz w trakcie pełnionych w Urzędzie Miasta dyżurów. 


Poza tym w agendzie forum znalazły się prezentacje uczestników forum nt. oferty kulturalnej, rekreacyjnej, edukacyjnej oraz wypoczynkowej, z której korzystać mogą osoby w wieku senioralnym mieszkające w naszym regionie.
Zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia oferty usług wspierających osoby starsze w codziennym funkcjonowaniu, tj. darmowy transport door-to-door, teleopieka, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej itp. Zaakcentowano konieczność zapewnienia lepszego dostępu do specjalistycznych usług medycznych dla wszystkich osób tego wymagających, nie tylko Seniorów.
Bardzo ciekawe propozycje przedstawił w swojej prezentacji Pan Łukasz Salwarowski, który podkreślił konieczność dotarcia do seniorów „uwięzionych” w swoich mieszkaniach. Zwrócił uwagę na rolę jaką pełnić mogą w tym procesie sąsiedzi – często również będący w wieku senioralnym. Prezes krakowskiego stowarzyszenia wręczył Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry Certyfikat Partnera kampanii Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę.
Podczas przerwy kawowej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania koncertu doskonale znanego Jeleniogórzanom zespołu Agat.

W trakcie Forum zostało uruchomione stoisko z materiałami informacyjnymi w zakresie oferty dedykowanej jeleniogórskim seniorom, w tym: formularz zgłoszeniowy w Programie Ogólnopolska Karta Seniora, folder kampanii „Bezpieczny Senior – Stop Manipiulacji, Nie daj się oszukać”, Cyfrownik Seniora (publikacja w ramach projektu „Włącz się! Cyfrowy Senior w powiecie karkonoskim”), i wiele innych.

Miejmy nadzieję, że Forum Seniorów Jeleniej Góry na dobre zagości w kalendarzu wydarzeń miejskich.

Autor: Miejska Rada Seniorów Jeleniej Góry 

Galeria
Image
Image
Image
Image