Człowiek z teczką i książką, w tle tablica z wzorami matematycznymi.

Autor: redakcja UMJG

18.5.2021 - 9:25

Ponad 1400 miejsc w jeleniogórskich szkołach ponadpodstawowych. Rusza rekrutacja

Dzisiaj (poniedziałek, 17 maja) rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Z uwagi na pandemię, odbędzie się on głównie w formie elektronicznej, ale niektóre dokumenty trzeba będzie dostarczyć do szkół. Poniżej podajemy praktyczne informacje na ten temat.

 

Nabór:

1. Elektroniczna rekrutacja rozpocznie się od 17.05.2021 r. i trwać będzie do 21.06.2021 r. – strona www.dolnoslaskie.edu.com.pl.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r.

3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 22.07.2021 r..

4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w terminach wcześniejszych) – do dnia 30.07.2021 r.

5. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc - 02.08.2021 r.

 

Zasady rekrutacji są dostępne na stronie Miasta Jelenia Góra www.jeleniagora.pl w zakładce „Serwis samorządowy” (zielony baner „Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2020").

Miasto Jelenia Góra oferuje do wyboru:

• 3 licea ogólnokształcące (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych),

• 7 techników (Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej, Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych
im. Stanisława Wyspiańskiego, Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”),

• 3 szkoły branżowe I stopnia (Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego, Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”).

 

Oferta:

Oferta dla uczniów opuszczających szkoły podstawowe jest bardzo szeroka i przedstawia całą gamę zawodów, różnych ścieżek oraz kierunków kształcenia.

Kandydaci mają do wyboru:

• wiele profili kształcenia w liceach ogólnokształcących,

• 32 zawody na poziomie technikum,

• 12 zawodów w branżowej szkole I stopnia.

Przygotowaliśmy 1444 miejsca na przyjęcie kolejnego rocznika uczniów klas pierwszych.

Ciągle się rozwijamy i poszukujemy ciekawych dla uczniów kierunków kształcenia zawodowego, które współgrają z zapotrzebowaniem na rynku pracy. W ostatnich dwóch latach uruchomiono np.:

- technik programista w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Pokoju,

- technik rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej

- technik przemysłu mody w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego.

 

Natomiast w nowym roku szkolnym planujemy uruchomienie nowych kierunków w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – technik optyk, technik ochrony środowiska,

- Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej – technik papiernictwa, technik transportu kolejowego.

Dokładniejsze oferty można znaleźć na stronach poszczególnych szkół.

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Stefana Żeromskiego „Ż E R O M”

58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18,

http://zerom.4me.pl/

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH

„C H E M I K”

58-506 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 25

https://zsoit.jgora.pl/

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 „N O R W I D”

58-560 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 2

https://norwid.jgora.pl/

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH

im. Obrońców Poczty Polskiej „ELEKTRONIK”

58-500 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64A

http://elektronik.jgora.pl/zse/

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

„M E C H A N I K”

58-500 Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 10

http://zstmechanik.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO – TURYSTYCZNYCH

„EKONOM” im. Unii Europejskiej

58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 27

https://www.ekonom.jgora.pl/

 

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych

im. Stanisława Wyspiańskiego „RZEMIOSŁA”

58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 34

http://zsart.edu.pl/

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2

im. Stanisława Staszica - „ H A N D L Ó W K A ”

58–500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41

http://handlowka.edu.pl/

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJ

„P R Z Y R O D N I K”

58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 5

https://www.zspu.jgora.pl/