Porządek obrad:

Autor: redakcja UMJG

22.2.2023 - 9:06

Rozpoczęła się Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok – druk nr 614.2023
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności polskiej
zamieszkującej w Odessie – druk nr 615.2023
6. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
druk nr 616.2023
7. Zamknięcie sesji.Transmisja na żywo