jbo

Autor: redakcja UMJG

20.7.2020 - 15:43

Rozpoczynamy popieranie wniosków do JBO 2021

Od poniedziałku (20.07.2020) do piątku (24.07.2020) do godz. 14.00 trwa zbiórka podpisów poparcia dla wniosków do JBO 2021. Każdy wniosek potrzebuje 50 głosów poparcia, żeby mógł być rozpatrywany i poddany ocenie formalnej i merytorycznej, a tym samym miał szansę na poddanie pod głosowanie i ostatecznie na realizację. 
Głosowanie konkursowe odbędzie się dopiero w dniach 26.10.2020 - 02.11.2020. Wówczas będzie można głosować na jeden projekt w każdej z trzech kategorii, czyli łącznie na trzy różne projekty: jeden projekt twardy, jeden projekt miękki i jeden projekt zielony.
Dzisiaj można poprzeć dowolną ilość wniosków, żeby dać im szansę na udział w głosowaniu.

W sumie wpłynęło 66 propozycji z czego:
37 wniosków na zadania "twarde"
22 wnioski na zadania "miękkie"
7 wniosków na zadania "zielone"
Obecnie trwa weryfikacja wniosków, natomiast dalsza procedura wygląda następująco:
 • do 24 lipca należy dostarczyć podpisy mieszkańców popierających projekt:- elektronicznie – na platformie internetowej lub papierowo – złożenie/dostarczenie do Urzędu Miasta
 • do 28.07.2020 nastąpi publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnie oceny formalnej
 • do 4.08.2020 r. termin na wniesienie odwołania od oceny formalnej
 • do 18.08.2020 r.termin na rozpatrzenie odwołania od oceny formalnej
 • do 18.09. 2020 r. weryfikacja merytoryczna projektów
 • do 25.09. 2020 r. publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej
 • do 2.10. 2020 r. termin na wniesienie odwołania od oceny merytorycznej
 • do 16.10.2020 r. termin na rozpatrzenie odwołania od oceny merytorycznej
 • do 21.10.2020 r. informacja o wykazie projektów, które będą poddane pod głosowanie
 • od 26.10.2020 r. od godziny 7.00 do 2.11.2020 r. do godziny 12.00 głosowanie za pomocą platformy elektronicznej
 • do 4.11.2020 r. Informacja o liczbie oddanych głosów na poszczególne projekty a do 10.11.2020 r. ogłoszenie wykazu projektów przyjętych do realizacji.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie https://jbo.jeleniagora.pl/

 

 

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie https://jbo.jeleniagora.pl/