Fragment dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Autor: redakcja UMJG

24.11.2020 - 11:25

Sprawiedliwy handel - prestiżowe wyróżnienie

Jelenia Góra została ponownie „miastem przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu”! Stolica Karkonoszy otrzymała też wyróżnienie na arenie międzynarodowej w tej kwestii.

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Tworzony jest on przez organizacje pozarządowe, działaczy, wolontariuszy oraz firmy, przy udziale konsumentów. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii… – mogą pracować w godnych warunkach i budować sprawiedliwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata – czytamy na stronie ruchu.

Jednym z celów kampanii jest uświadomienie konsumentom, że kupując produkty z oznaczeniami Sprawiedliwego Handlu (są to produkty certyfikowane), pomagają społecznościom drobnych wytwórców z krajów Południa.

Jelenia Góra już od jakiegoś czasu posiada tytuł „Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”. W listopadzie 2020 roku przedłużono go na kolejne dwa lata. Koordynatorem kampanii w naszym mieście jest Elżbieta Wardzała. Jej aktywność spowodowała, że Jelenia Góra otrzymała także wyróżnienie w międzynarodowej kampanii pn. Miasta UE na rzecz sprawiedliwego i etycznego handlu. Dostrzeżono nas w kategorii „wschodzący mistrz” (artykuł znajduje się TUTAJ). Główną nagrodę otrzymało szwedzkie Malmö.