Zameczek na jeleniogórskim Zabobrzu, częściowo przysłonięty rysztowaniem.

Autor: redakcja UMJG

26.2.2021 - 10:57

W „zameczku” praca wre

Jak wygląda postęp prac w zadaniu „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury”?

 

PIWNICA:

• Wykonawca zakończył zasadnicze roboty rozbiórkowe w piwnicy. Zamontowano nowe nadproża w ścianach piwnicy. Wykonywane są roboty ziemne związane z przegłębianiem piwnic oraz wzmocnieniem fundamentów. Prowadzone są prace rozbiórkowe w zakresie instalacji elektrycznych – demontaż rozdzielnic.

 

PARTER:

• Zdemontowano parkiet i deski na całym poziomie. Wykonano zabezpieczenia drzwi i elementów drewnianych. Prowadzone są prace rozbiórkowe w zakresie instalacji elektrycznych – demontaż rozdzielnic.

 

I PIĘTRO

• Demontowane są deski podłogowe i parkiet. Rozpoczęto prace konserwatorskie – wykonywana jest renowacja sztukaterii.

 

WIEŻA

• Prowadzone są roboty rozbiórkowe i zabezpieczające na wieży – zdemontowano obudowy ścian. Wykonano odkrywki stropów drewnianych.

 

Zatwierdzeni zostali podwykonawcy robót w zakresie instalacji wentylacji i kanalizacji, renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznych.

 

Termin wykonania zadania to 23 września 2022 roku.