26 rocznica powołania do życia Euroregionu NYSA

Dziś (21.12.) przypada okrągła rocznica oficjalnego powołania do życia „Euroregionu NYSA”, którego oficjalny początek liczony jest od posiedzenia Rady, zebranej właśnie 21.12.1991 r., choć działania, które później były realizowane w ramach tego stowarzyszenia inicjowane były już wcześniej, w toku różnych konferencji. Po 26 latach istnienia mało kto już pamięta, że ER „NYSA” był pierwszym w Polsce euroregionem, a dopiero później powstawały, głównie wzdłuż granicy polsko-niemieckiej kolejne podobne organizacje. „NYSA” dała początek procesowi porozumiewania się lokalnych społeczności z różnych państw w istotnych kwestiach zarówno historycznych, jak i bieżących. Fatalny stan lasów, wynikający – jak wtedy oceniano – głównie ze względu na „kwaśne deszcze”, będące skutkiem działania elektrowni opartych na węglu brunatnym, w Polsce, Czechach i Niemczech, w rejonie Worka Turoszowskiego i konieczność przełamywania uprzedzeń historycznych były głównymi powodami powołania tego Stowarzyszenia, w skład którego wchodziły gminy z tzw. trójstyku granic. Polską „stolicą” ER „NYSA” była Jelenia Góra, będąca wówczas także siedzibą władz istniejącego w owym czasie  województwa. Powstanie Euroregionu było w tamtych latach wyjątkowo korzystne także ze względów finansowych, bowiem to stowarzyszenie miało szczególną zdolność do występowania i absorpcji środków z funduszy trans granicznych, zanim jeszcze Polska – m.in. dzięki tym działaniom - zyskała szansę wejścia do Unii Europejskiej.

 

Kalendarz FB