Budżet Miasta Jeleniej Góry uchwalony!

Głosami Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Piotra Paczóskiego z SLD, Rafała Piotra Szymańskiego (niezależny), Piotra Miedzińskiego i Zbigniewa Ładzińskiego (Zadbajmy o Miasto) przy pięciu przeciwnych (Radni PiS) i jednym wstrzymującym się (Hubert Papaj- Zadbajmy o Miasto) przyjęty został budżet Miasta Jelenia Góra na ten rok. 

 

Przewiduje on:
- po stronie dochodów kwota wynosi 458 268 093 zł
- po stronie wydatków kwota wynosi 468 422 863 zł
- deficyt budżetu wynosi 10 154 770 zł.

 

W swoim przemówieniu Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak podkreślił, że jest to budżet realny, odpowiedzialny i zabezpiecza najważniejsze potrzeby miasta i mieszkańców.
Priorytetem w trakcie opracowywania tego dokumentu było przede wszystkim zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszego miasta, zapewniając rozwój Jeleniej Góry.

Celem władz na tę kadencję jest realizacja wizji i misji miasta tak aby Jelenia Góra była przyjaznym 

Za budżetem 16 głosów

Przeciwko budżetowi 5 głosów

Wstrzymujący się 1 głos

 

Kalendarz FB