Czas na zawodowców w Jeleniej Górze

7 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie, na którym poprzez podpisanie umów zainicjowano realizację kolejnego projektu wspierającego edukację w szkołach ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.   Reprezentujący nasze miasto Paweł Domagała – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu oraz Janina Nadolska – Skarbnik Miasta podpisali umowę o wspólnej z Województwem Dolnośląskim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym i jedenastoma partnerami, głównie samorządami z Dolnego Śląska, realizacji projektu „Czas na zawodowców”. Wniosek o wartości ponad 5 mln zł uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska 2014-2020. Z pozyskanych środków będą mogli skorzystać uczniowie i nauczyciele 4 jeleniogórskich szkół zawodowych: Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3, Zespołu Szkół Przyrodniczych i Usługowych, Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. W projekcie przewidziano zajęcia dla uczniów w najnowocześniejszych laboratoriach Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, środki na organizację staży zawodowych, w tym przede wszystkim stypendia stażowe dla uczniów oraz innowacyjne szkolenia dla nauczycieli. Działania rozpoczną się już w kwietniu br. i będą trwały do 31 sierpnia 2018 r.

Galeria: 

Grupa:

 

Kalendarz FB