DKF Klaps "Boski porządek" (Die gottliche Ordung) reż. Petra Blondina Volpe. Szwajcaria 2017. 96 min. Film w ramach 10 Międzynarodowego Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB