Doposażenie placówek oświatowych

Osiem projektów „szkolnych”, mających na celu doposażenie placówek oświatowych w sprzęt informatycznych realizowanych jest przez Miasto Jelenia Góra. – Szczególnie istotne – powiedział Marcin Zawiła, prezydent miasta – są te projekty, które będą służyć kształceniu zawodowemu. W sumie szkoły otrzymają 318 komputerów stacjonarnych, 208 laptopów, wyposażonych zostanie 14 pracowni zawodowych, wprowadzony będzie sprzęt do pracowni przedmiotowych w 10 szkołach , zakupione będą rozmaite pomoce dydaktyczne do 9 przedszkoli.

Ten program obejmuje nie tylko zakupy, w ramach tych działań m.in. 40 nauczycieli będzie skierowanych na studia podyplomowe, a uczniowie odbędą staże w zakładach pracy. Dostawy trwają już od października, ze względu na ilość sprzętu i konieczność odbiorów zostały rozciągnięte w czasie.

 

 

Kalendarz FB