Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2019 lista zadań i głosowanie

Zakończył się kolejny etap w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Niebawem ruszy głosowanie na zgłoszone projekty, które będzie możliwe od 10.09.2018r. (od godz. 00:00) do 16.09.2018r. (do godz. 24:00)

Pełna lista projektów znajduje się na stronie: Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2019

Kto i jak może oddać swój głos na wybraną propozycję projektu?

  • głosowanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą platformy elektronicznej w terminach określonych w harmonogramie,
  • głosować można będzie zarówno przy użyciu komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych,
  • w budynkach urzędu miasta utworzone zostaną dodatkowo ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego,
  • osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość zagłosowania na jedną propozycję projektu w ramach projektów „twardych” i na jedną propozycję w ramach projektów „miękkich”.

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2019, ukończyła co najmniej 16. rok życia.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2019. będzie 20 września

Grupa:

 

Kalendarz FB