"Listy dla Ziemi"

Miasto Jelenia Góra w gronie uczestników w II ogólnopolskiej edycji „Listy dla Ziemi” 2014 (14-30 kwietnia), której pomysłodawcą jest Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielsko-Białej.

W programie udział weźmie około 600 dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli.

Temat w 2014 r. to: palenie śmieci w piecach domowych 

Listy dla Ziemi piszą dzieci i młodzi ludzie, a swoje słowa lub rysunki zamieszczają na ładnym papierze listowym z makulatury. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach, przedszkolach. Po napisaniu listów wręczają je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i razem podejmują się prostych działań ekologicznych, których opisy przesyłają do Fundacji ARKA.

Listy dla Ziemi urzeczywistniają to, czego dzieci oczekują: by ludzie zachowali piękne środowisko naturalne i dobre zdrowie. Są naprawdę ważne, bo mogą zapoczątkować nowe, dobre nawyki ekologiczne.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej na stronie internetowej listydlaziemi.pl

 

Kalendarz FB