Olimpiada wiedzy o rodzinie

28 lutego 2019r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Filia w Jeleniej Górze odbyły się eliminacje okręgu dolnośląskiego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Jej organizatorem jest Wydział Teologii, Kierunek kształcenia: Nauki o Rodzinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

Olimpiada ma formułę otwartą i mogą w niej startować uczniowie (zespoły 2-osobowe) polskich szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników, uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. A od tego roku szkolnego również uczniowie klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia.

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie  stawia sobie za cel promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych oraz upowszechnianiem Nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej oraz kierunku studiów. Młodzież biorąca w niej udział ma możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć Wychowanie do życia w rodzinie oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji (II etap) i debaty ( III etap).

Zawody Olimpiady mają charakter   drużynowy i są 3-etapowe. Składają się z: eliminacji szkolnych (międzyszkolnych), eliminacji okręgowych oraz eliminacji centralnych (finał). W  zawodach I stopnia (etap szkolny) uczestnicy (zespoły 2-osobowe) rozwiązują test wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości przepisów prawa polskiego dotyczących w szczególności małżeństwa i rodziny, przemocy w domu, praw dziecka. Odbywają się w całym kraju tego samego dnia, równocześnie we wszystkich szkołach, które zgłosiły swój udział w zawodach. W tym roku w okręgu dolnośląskim brało udział 250 zespołów z 21 szkół.

Komitet Okręgowy kwalifikuje do II etapu maksymalnie 10 zespołów, który uzyskał co najmniej 75% możliwych do zdobycia punktów. Kolejny rok z rzędu do eliminacji okręgowych, został zakwalifikowany zespół utworzony przez uczennice z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. II Etap (Okręgowy) zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji lub filmu o tematyce zgodnej z programem Olimpiady. W tym roku najwyżej oceniono, przygotowaną przez uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bolesławcu, prezentację „Razem, ale samotni”.

Wyróżniono również uczennice z II LO w Zespole Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. Ogłoszenie wyników eliminacji zaszczycili swą obecnością przedstawiciele lokalnych władz w osobach Konrad Sikora Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Paweł Domagała Naczelnik Wydziału Edukacji. Nagrodę główną ufundował Ksiądz Marek Mendyk Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej.

Zwycięskim zespołom gratulujemy i trzymamy kciuki za  Etap Centralny, do którego przechodzi 10 najlepszych zespołów a tylko 5 zostaje zakwalifikowanych do debaty publicznej nt. polityki prorodzinnej. 

Po więcej szczegółów i aktualności odsyłam na stronę olimpiady: http://www.uwm.edu.pl/owor/

 

 

Kalendarz FB