Otwarcie mostu w ciągu ulicy Cervi

Najprawdopodobniej w późnych godzinach popołudniowych 22.12. (w piątek) zostanie otwarty most w ciągu ulicy Cervi, co oznacza przywrócenie ruchu przez ten newralgiczny dla komunikacji miejskiej  punkt i wygodniejszy dojazd do „Term Cieplickich”. Formalnie inwestycja została przekazana Miastu (w imieniu którego występuje Miejski Zarząd Dróg i Mostów) już kilka dni temu, niemniej akt przekazania jest tylko początkiem różnych - - koniecznych z punktu widzenia przepisów – procedur, w tym m.in. uzyskania opinii Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przewiduje się, że przeprawa będzie otwarta dla ruchu wszystkich pojazdów ok. godz. 15.00, niemniej autobusy miejskie będą przez most przejeżdżały dopiero po Świętach. Wiąże się to z faktem konieczności ponownej weryfikacji minutowego rozkładu jazdy, który na czas półrocznego remontu został zmieniony. Konieczne będzie m.in. „przeklejenie” informacji o rozkładach jazdy z poszczególnych przystanków, uruchomienie cyfrowej informacji o zmianach, itp. Kilka dni wolnych od pracy, a więc także mniejszego nasilenia przejazdów pasażerskich pozwoli na płynne przejście do nowej sytuacji. – Dziękujemy mieszkańcom, a przede wszystkim podróżnym – powiedział Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta miasta, odpowiedzialny właśnie m.in. za sprawy drogownictwa i komunikacji – za zrozumienie i cierpliwość, bo zdajemy sobie sprawę, że szczególnie w pierwszej fazie remontu perturbacje wynikające z koniecznych zmian mogły być dla wielu dolegliwe. 

 

Kalendarz FB