Plan dodatkowych polowań zbiorowych na sezon 2018 - 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) podaje poniżej do publicznej wiadomości plan dodatkowych polowań zbiorowych na sezon 2018 - 2019 Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Jeleniej Górze z siedzibą w Radomierzu 55:

L.p.

DATA I GODZINA

MIEJSCE ZBIÓRKI

REJON POLOWAŃ

1.   

 

08.12.2018 r. godz. 800 *

Komarno- Szałas

Cały obwód 266 i 239

2.   

 

15.12.2018 r. godz. 800 *

Komarno- Szałas

Cały obwód 266 i 239

3.   

 

22.12.2018 r. godz. 800 *

Komarno- Szałas

Cały obwód 266 i 239

4.   

 

29.12.2018 r. godz. 800 *

Komarno- Szałas

Cały obwód 266 i 239

5.   

 

01.01.2019 r. godz. 800 *

Komarno- Szałas

Cały obwód 266 i 239

 

* Polowanie może zostać odwołane z powodu braku frekwencji lub bardzo złych warunków atmosferycznych

 

Kalendarz FB