Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r

PFRON przyjął nowe „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r”.
W 2019 roku będą realizowane następujące obszary Programu:
 
obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D - likwidacja barier transportowych;
obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON obszarów: B, C, D, F i G, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rehabilitacji  w Jeleniej Górze przy 
al. J. Pawła II 7, do dnia 08 lutego 2019 r. (data wpływu do MOPS w Jeleniej Górze).
 
Informacje na temat programu można uzyskać w Dziale Rehabilitacji MOPS w Jeleniej Górze, III piętro, pokój 306a, 307, tel. 75 75 588 02.
 
Szczegółowe informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r. oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-...

 

Kalendarz FB