Skład Komisji Rady Miejskiej

W Radzie Miejskiej funkcjonują następujące komisje:

Komisja Uzdrowiskowa

Justyn Bilski

Justyn Bilski - Przewodniczący 


- Anna Bałkowska
- Anna Korneć - Bartkiewicz
- Jarosław Tarnowski
- Gabriela Zawiła


Komisja Rewizyjna


Mariusz Gierus - Przewodniczący 

- Justyn Bilski
- Jarosław Tarnowski
- Elżbieta Wojtyna
- Gabriela Zawiła  

          Komisja Finansów i Budżetu      
  

Grażyna Pawlukiewicz – Rehlis - Przewodnicząca
Józef Robert Szlachta - Wiceprzewodniczący
Mirosław Dębski - Sekretarz

- Anna Bałkowska
- Wojciech Chadży
- Piotr Paczóski
- Hubert Papaj
- Danuta Wójcik

Komisja Gospodarki Komunalnej


Józef Robert Szlachta - Przewodniczący
Bożena Wachowicz - Makieła - Wiceprzewodnicząca
Elżbieta Wojtyna - Sekretarz

- Paweł Piotrowicz
- Gabriela Zawiła


Komisja Rozwoju

DANUTA WÓJCIK

Danuta Wójcik - Przewodnicząca 
Waldemar Dudek - Wiceprzewodniczący
Aneta Kolendo - Sekretarz

- Wojciech Chadży
- Anna Korneć - Bartkiewicz
- Piotr Miedziński
- Hubert Papaj
- Grażyna Pawlukiewicz - Rhelis
- Rafał Piotr Szymański
Bożena Wachowicz - Makieła 
Beata Wójtowicz 

    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Beata Wójtowicz - Przewodnicząca

- Waldemar Dudek
- Józef Rypiński


Komisja Sportu i Młodzieży


Aneta Kolendo - Przewodnicząca
Paweł Piotrowicz - Wiceprzewodniczący
Danuta Wójcik - Sekretarz

- Wojciech Chadży
- Waldemar Dudek
- Anna Korneć - Bartkiewicz
- Zbigniew Ładziński
- Piotr Paczóski


Komisja Kultury


Gabriela Zawiła - Przewodnicząca
Mariusz Gierus - Wiceprzewodnicząca
Aneta Kolendo  - Sekretarz

- Anna Bałkowska
- Elżbieta Wojtyna 


Komisja Oświaty

ANNA BAŁKOWSKA

Anna Bałkowska - Przewodnicząca 
Mirosław Dębski - Wiceprzewodniczący
Elżbieta Wojtyna - Sekretarz

- Justyn Bilski
- Wojciech Chadży
- Mariusz Gierus
-Piotr Paczóski
- Beata Wójtowicz


Komisja Statutowo – Organizacyjna i Spraw SpołecznychAnna Korneć – Bartkiewicz - Przewodnicząca
Józef Rypiński - Wiceprzewodniczący
Grażyna Pawlukiewicz - Rhelis - Sekretarz

- Wojciech Chadży
- Józef Robert Szlachta

 

Kalendarz FB