Zakończono realizację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap V

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap V” polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, położonych na terenie miasta Jeleniej Góry. Zadanie zostało dotowane na podstawie umowy nr 157/D/OZ/JG/2016 z dnia 20 września 2016 r., zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85 % jego kosztów kwalifikowanych,
w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW pt.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowany przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz do 35% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

MIASTO JELENIA GÓRA     

                     

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap V”

Wartość całkowita zadania - 9 712,43 PLN

Dotacja NFOŚiGW i WFOŚiGW - 8 255,56 PLN

Środki  budżetu Miasta Jeleniej Góry - 1 070,11 PLN

Środki  przedsiębiorców -    386,76 PLN

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

http://www.nfosigw.gov.pl

                                                                           

http://www.wfosigw.wroclaw.pl

 

 

Kalendarz FB