Zakończono wydawanie kart sterylizacji - sterylizacja / kastracja wolno żyjących kotów z terenu Jeleniej Góry w 2017 r.

AKTUALIZACJA [13.03.2017]: Zakończono wydawanie kart sterylizacji


 

Miasto Jelenia Góra ogłasza akcję sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów z terenu Jeleniej Góry. Celem akcji  jest zapobieganie  niekontrolowanemu  przyrostowi  populacji tych zwierząt w mieście. Koordynatorem akcji jest Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Sterylizacja odbywać się będzie nieodpłatnie w Przychodni Weterynaryjnej ANIMALS ul. Noskowskiego 9, 58-506 Jelenia Góra na podstawie wydawanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska „Karty sterylizacji/kastracji kota”. Wydawanie kart rozpocznie się od dnia 07.03.2017 r. od godz. 9.00 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra pok. 58. 

Szczegółowy zakres rzeczowy usługi obejmuje:

  1. badanie ogólne stanu zdrowia kota, które stanowi czynnik dopuszczający do wykonania właściwego zabiegu,
  2. sterylizację chirurgiczną kotki lub kastrację chirurgiczną kocura,
  3. oznaczenie kotki w czasie zabiegu przez wycięcie niewielkiego fragmentu lewego ucha w kształcie trójkąta.,
  4. udzielenie opiekunowi (karmicielowi) kota informacji o koniecznej opiece po zabiegu,
  5. zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku wystąpienia powikłań po zabiegu.

 

 

Kalendarz FB