Zrównoważona mobilność i komunikacja z mieszkańcami

Prezydent Miasta wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Zrównoważona mobilność i komunikacja z mieszkańcami podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Jelenia Góra", planowanego do współfinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, zwanego dalej "Projektem partnerskim"

 
 

Miasto Jelenia Góra zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem na terenie miasta inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych oraz innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej i w efekcie uczynią miasto przyjaźniejszym do życia. Dlatego też przy opracowaniu założeń projektu, niezbędne jest zasięgnięcie Państwa opinii, które posłużą do weryfikacji dotychczas przyjętych założeń i pomogą w racjonalnym wydatkowaniu posiadanych środków publicznych oraz środków, o które miasto zamierza ubiegać się z tzw. funduszy unijnych.

Ankieta - HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców
Dzięki zebranym informacjom będę w stanie lepiej rozpoznać i realizować Państwa oczekiwania.

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Jednocześnie zapewniam, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i analiz niezbędnych do sporządzenia wniosku projektowego w ramach II Etapu konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Z góry dziękuję za współpracę,

Marcin Zawiła
Prezydent Miasta Jelenia Góra

Link do ankiety https://goo.gl/forms/3M0SQMnZlmU8UG1j2

 

Kalendarz FB