baner

Autor: redakcja UMJG

11.4.2024 - 9:17

Informacja o staraniach miasta o rządowe środki zewnętrzne

W wyemitowanych przez Telewizję Polską programach dotyczących sposobu przyznawania i administrowania mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi w Jeleniej Górze, podana została nieprawdziwa informacja, jakoby Miasto Jelenia Góra nie występowało o środki na budownictwo komunalne i socjalne. Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński podał tu przykład Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Zachwalał przy tym ten program, mówiąc jak dużo tych środków jest i jak szeroko można z nich korzystać.


A jak wygląda rzeczywistość? Otóż podobnie jak w przypadku innych programów, którymi szeroko chwali się pan premier i cała obecna władza.


W marcu tego roku złożyliśmy wniosek o udzielenie wsparcia z właśnie tego Funduszu Dopłat - rządowego programu budownictwa komunalnego - na budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Junaków w Jeleniej Górze. Mimo początku roku, otrzymaliśmy informację, że środki przeznaczone na dany typ projektów… zostały wyczerpane(!) 


To jednak, wbrew słowom pana wiceministra i rządowych mediów, nie była nasza pierwsza próba pozyskania na ten cel środków rządowych. Jesienią 2022 roku przygotowani byliśmy do złożenia wniosku o środki z tego samego źródła (z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego). Otrzymaliśmy wówczas informację, że pula środków na 2022 rok…. została wyczerpana (!)


Warto tu podkreślić, że Miasto rozważało możliwość złożenia wniosku o pozyskanie środków z wspomnianego programu na wyremontowanie lokali socjalnych w obiektach przy ul.  Wyczółkowskiego już wcześniej, ale – uwaga - wnioski w tym programie składać można wyłącznie na lokale, które nie są objęte najmem. W związku z faktem, iż wprowadzony został bezwzględny zakaz wykonywania eksmisji od marca 2020 do kwietnia 2022 r. niemożliwością stało się przeprowadzenie takich postępowań i odzyskanie lokali w stanie wolnym. 


Żeby dopełnić obrazu rzeczywistości, czy składamy, czy nie składamy wnioski należy dodać, że tylko w latach 2020 -2023 złożyliśmy do różnych programów 32 (!) wnioski o środki na łączną kwotę niemal 600 milionów złotych (!), które, pomimo prawidłowo przygotowanej dokumentacji, nie otrzymały dofinansowania. Wśród tych wniosków były również wnioski na budownictwo komunalne:

 

  • Przebudowa budynku przy ul. Wolności 121 w Jeleniej Górze i utworzenie w nim lokali mieszkalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (wnioskowana dotacja 2 299 250 zł) oraz
  • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku  przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze na Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne z Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" Fundusz Solidarnościowy (wnioskowana dotacja 2 354 801 zł).

32 wnioski – 600 milionów! Dlaczego tak się dzieje? Też zadajemy sobie to pytanie. Może jeśli do tych informacji dodamy taką, że wnioski te rozpatrywane były w większości bezpośrednio przez ministerstwa lub podległe administracji rządowej instytucje i fundusze, odpowiedź nasunie się sama.

Przygotowanie każdego takiego wniosku to co najmniej kilkadziesiąt godzin pracy naszych pracowników. Zaangażowanie, dobrze wykonana praca i zupełny brak efektów. Mimo to, nie poddajemy się i składamy na bieżąco kolejne wnioski do kolejnych programów.

Złożone projekty