baner

Autor: redakcja UMJG

22.6.2022 - 13:29

ANKIETA - wyznaczone podobszary rewitalizacji w mieście Jelenia Góra

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra, zachęcam do wypełnienia ankiety, której celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów każdego z trzech (wyznaczonych na podstawie diagnozy miasta) podobszarów rewitalizacji (podobszar rewitalizacji Śródmieście, Cieplice i Sobieszów), jak również zbadanie opinii mieszkańców oraz poznanie realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania każdego z podobszarów.

Formularz ankietowy dostępny jest do 1 lipca 2022 r.

Link do ankiety