Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jeleniej Górze

Autor: redakcja UMJG

18.6.2024 - 11:54

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jeleniej Górze

Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywołaną przez wirus powodujący zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym i kończącą się zawsze zejściem śmiertelnym.

Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie zwierzęta stałocieplne, a także człowiek. Transmisja zakażenia następuje zazwyczaj poprzez pogryzienie, powiem wirus znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia. 

W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED CHOROBĄ ZWIERZĘTA POWINNY BYĆ SZCZEPIONE

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2022 poz. 1570) SZCZEPIENIA PSÓW POWYŻEJ 3 MIESIĄCA ŻYCIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE SĄ W POLSCE OBOWIĄZKOWE NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU. 

- Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. 

- Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

- Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje wpisu w paszporcie. 

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 58 ust. 1a w/w ustawy - kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny.