Wózek inwalidzki na schodołazie, w II LO im. C. K. Norwida.

Autor: redakcja UMJG

28.12.2020 - 12:17

Dwa jeleniogórskie licea dostępne dla osób niepełnosprawnych

Pod koniec grudnia 2020 r. do jeleniogórskich szkół średnich: I Licem Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida zakupiono tzw. schodołazy gąsienicowe, dzięki którym w obu placówkach zlikwidowano bariery architektoniczne.

Tym samym podniósł się komfort nauki uczniów z niepełnosprawnością ruchową, umożliwiono im funkcjonowanie w społeczeństwie szkolnym i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.

Schodołazy to urządzenia ułatwiające pokonanie schodów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sprzęt zakupiono w ramach zadania „Wyposażenie pracowni – zakup i dostawa sprzętu do nauki zawodu, w tym dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach” RPDS.07.02.03-02-0003/18-01.

Poza likwidacją barier architektonicznych w budynkach Liceów Ogólnokształcących, doposażono w sprzęt rehabilitacyjny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze.

Do tej jeleniogórskiej placówki, realizującej program edukacyjny w oddziałach specjalnych, zakupiono specjalistyczny sprzęt do zajęć gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji. Doposażono także gabinety logopedyczne oraz salę wyciszeń dla uczniów autystycznych i z zaburzeniami emocji. Dokonane zakupy w znaczący sposób poprawią warunki prowadzenia rehabilitacji, wzmocnią jej jakość, efektywność i skuteczność.

Image
Loga Unii Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image