II Forum Seniorów Jeleniej Góry

Autor: redakcja UMJG

11.9.2023 - 10:40

II Forum Seniorów Jeleniej Góry

Program Forum Seniorów Jeleniej Góry:

  1. Oficjalne otwarcie Forum
  2. Wystąpienie Jerzego Łużniaka – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
  3. Wystąpienie Jana Nowaka – Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze
  4. Działania Karkonoskiego Parku Narodowego w zakresie dostępności i edukacji – Andrzej Raj Dyrektor KPN
  5. Znaczenie profilaktyki starzenia z wykorzystaniem walorów środowiskowych Kotliny Jeleniogórskiej – dr Dariusz Milko, Uzdrowisko Cieplice Sp. z. o. o.
  6. Ogólnopolska Karta Seniora – Łukasz Salwarowski Prezes Stowarzyszenia MANKO
  7. Program „Dostępność +” – Paweł Wysocki
  8. Polipragmazja – zagrożenie dla zdrowia seniorów – Sylwia Jarosz
  9. Wystąpienie przedstawiciela Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, działania na rzecz seniorów
  10. Dyskusja