Informacja dotycząca obowiązku zgłaszania miejsc gdzie utrzymywany jest drób do Powiatowego  Lekarz Weterynarii

Autor: redakcja UMJG

6.6.2024 - 13:29

Informacja dotycząca obowiązku zgłaszania miejsc gdzie utrzymywany jest drób do Powiatowego Lekarz Weterynarii

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną występującą na terytorium Europy związaną z występowaniem ptasiej grypy przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768 z poźn. zm.) istnieje obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.