baner

Autor: redakcja UMJG

22.3.2023 - 14:13

Informacja o terminie konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz projektu Regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.


Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Rozwoju Miasta 


Konsultacje przeprowadzane są w związku z dążeniem do zwiększenia aktywności mieszkańców i ich partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców miasta Jeleniej Góry uwag, opinii i propozycji dotyczących wyżej wymienionych  projektów dokumentów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 30.03.2023 r. do 12.04.2023 r., 
w  formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej i elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. 

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:

 • osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 208, w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.:

         – poniedziałek – środa: 7:30 –15:30,
         – czwartek: 7:30 –16:30,
         – piątek: 07:30 – 14:30,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: jbo@jeleniagora.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego do Urzędu Miasta Jelenia Góra).


Projekt konsultowanej uchwały, projekt Regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od  30 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r.:

 • w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 208, w godzinach pracy Urzędu, tj.:
  – poniedziałek – środa: 7:30 –15:30,
  – czwartek: 7:30 –16:30,
  – piątek: 07:30 – 14:30,
 • na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności) oraz bip.jeleniagora.pl (zakładka Konsultacje społeczne).

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

     a. niedotyczące zakresu konsultacji, 
     b. z datą wpływu przed 30 marca 2023 r. oraz po 12  kwietnia 2023 r.,
     c. niepodpisane imieniem i nazwiskiem osoby/podmiotu zgłaszającej/-ego uwagi, opinie 
i propozycje,
     d. przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji .