baner

Autor: redakcja UMJG

17.5.2024 - 14:49

Informacja o wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

W związku z wejściem w życie przepisów  ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023r. poz. 1394), które przewidują AUTOMATYCZNE WYGASZENIE DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW,  informujemy, że:  

Decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie  ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków  kradzieży tożsamości, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone będą podlegały powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji pojazdu związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu (jeśli dotyczy).      

Automatyczne wygaśnięcie decyzji,  jw. nie dotyczy pojazdów zabytkowych. 

 

Wykaz pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji  znajduje się do wglądu właściciela/i pojazdów w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, pokój  nr 10-11.