baner

Autor: redakcja UMJG

22.3.2023 - 15:07

Kwalifikacja Wojskowa mężczyzn urodzonych w 2004 roku na terenie miasta Jelenia Góra i Powiatu Karkonoskiego od 17 kwietnia do 26 maja 2023 r.

Informujemy, że od dnia 23.03.2023 r. będą rozsyłane wezwania do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej do mężczyzn zameldowanych w Jeleniej Górze i urodzonych:

  • w 2004 roku (rocznik podstawowy),
  • w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (roczniki nieuregulowane),

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Wyjaśniamy, że jest to standardowa procedura, która odbywa się co roku, dlatego nie należy mylić powyższych wezwań jako pobór do wojska tzn. obowiązek odbycia służby zasadniczej.  

UWAGA!!! Zmianie uległa siedziba POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ. W tym roku kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 18.

Osoby wezwane do osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej proszone są 
o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

  • dowód osobisty lub inny dokument powalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,
  • posiadana dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych.

W przypadku braku możliwości stawienia się w określonym w wezwaniu terminie – prosimy o kontakt pod nr tel. 75 75 49 873.