Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegach na Nartorolkach Puchar Polski 2023

Autor: redakcja UMJG

7.9.2023 - 12:34

Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegach na Nartorolkach Puchar Polski 2023

Serdecznie zapraszamy:

Organizator:

Dolnośląski Związek Narciarski 58-570 Jelenia Góra ul. Karkonoska 5      

e – mail mail@odzn.pl

Organizacje wspierające:

Polski Związek Narciarski, Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Miejsce i termin:

I dzień zawodów 9.09.2023 r: DCS Polana Jakuszycka;
II dzień 10.09.2023 r. Trasy biegowe
Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze    ul. Bronka Czecha 14 oraz Gmina Zachełmie

 

 

Jury Zawodów:

Kierownik Zawodów:

Delegat techniczny PZN:

Sędzia Główny i Biuro Zawodów

 

Adrian Cheba

asystent Piotr Skowron

Zbigniew Stępień

Krystyna Mądry

Biuro Zawodów:

Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 14 – MKS „Karkonosze” Sporty Zimowe

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na drukach PZN poprzez formularz:

(do pobrania http://www.odzn.pl/zgloszenia) e-mail: mail@odzn.pl  

do dnia 07.09.2023r. do godz. 15:00

Cel zawodów:

Popularyzacja narciarstwa biegowego, poprzez uczestnictwo w zawodach na nartorolkach, które są formą do przygotowanie do sezonu zimowego 2023 – 2024

Uczestnictwo:

Kategoria

Rocznik

 

 

 • Seniorka /Senior

2003 i starsi

 

 

 

 • Juniorka /Junior

2004 i 2005

 

 

 

 • Juniorka Mł./Junior Mł.

2006i 2007

 

 

 

 • Młodziczka/Młodzik

2008 i 2009

 

 

 

 • Dzieci starsze

2010 i 2011 i 2012

 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami NRS.

Program zawodów:

08.09.2023r.

Godz. 18:00 – Odprawa techniczna - DCS „Polana Jakuszycka”

I dzień zawodów  09-09-2023  SPRINT  FT 1,2 km. /S;J;Jmł. MŁ; Dz st./ DCS Polana Jakuszycka/:

SPRINT NORWESKI

09:00

Kwalifikacje Senior/Junior/Junior Młodszy

 

0,8 km

SPRINT NORWESKI

09:15

Kwalifikacje Seniorka/Juniorka /Juniorka Młodsza

 

0,8  km

SPRINT NORWESKI

09:30

Bieg I, bieg II, finał w/w konkurencji

 

0,8 km

SPRINT

10:40

Kwalifikacje Młodzik/Młodziczka

 

0,8  km

Bieg interwałowy

11:00

Dziewczynki Starsze / Chłopcy Starsi

2x800

1,6  km

SPRINT

11:30

Ćwierćfinał, półfinał i finał Młodzik/Młodziczka

 

0,8 km

 

 

 

 

 

II dzień zawodów 10.09.2023  UpHill 3,5km CT – Mass start /Podgórzyn–Podzamcze -Zachełmie/

 

09:00

09:40

10:00

10:30

11:40

10:00                      

Senior/Junior /Junior Młodszy

Seniorka/Juniorka/Juniorka Młodsza

Młodzik

Młodziczka i Chłopiec Starszy

Dziewczynki Starsze

Amator i Amatorki                  

 

4,5  km

4,5 km

3,5 km

3,5 km

2  km

  3,5 km

Inne ustalenia:

 • Zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie.
 • Nartorolki przygotowane są przez organizatora dla grup :Senior / Junior / Junior młodszy , przy zgłoszeniach proszę o podanie typu wiązań.
 • Uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania kasku ochronnego i okularów.
 • Za ubezpieczenie zawodników odpowiada zgłaszający Klub, organizacja lub osobiście zgłoszony zawodnik /Art. 52 ust. O Kult. Fiz. z dnia 1996./
 • Uroczystość dekoracji obędą się o godzinie w sobotę 09 września 2023 o godz. 13:00 DCS Polana Jakuszycka
  w niedzielę 10 września 2023 r. o godzinie 13:00 w Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 14.

Nagrody:

 • I – III miejsce – medal + dyplomy + nagrody

Opłata startowa:

 • Obowiązuje opłata startowa w wysokości: 30 zł za 2 dni, 20 zł za 1 dzień.
 • Zawodnicy z grupy AMATOR – 30 zł – opłata pobierana przy odbiorze numerów startowych.

Zgłoszenia do zawodów wyłącznie na obowiązujących drukach PZN.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS i Wytycznymi PZN

Start w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów, osób trzecich oraz  ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów.

Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zawodów. Nie przestrzeganie oraz niedostosowanie się do uwag i poleceń organizatora zawodów powoduje dyskwalifikacje zawodnika.

Zawody będą odbywały się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Wszystkie kwestie sporne dotyczące rozgrywanych zawodów oraz rywalizacji rozstrzyga organizator i Komisja Sędziowska/Jury Zawodów/zgodnie z wytycznymi PZN i NRS.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Kontakt i informacje – Delegat Techniczny502711686   z_stemp@wp.pl  lub mail@odzn.pl  

Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w imprezie. Uczestnik oświadcza, że:

- nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach,

- jest świadom, iż jego/jej udział w zawodach może narazić go/ ją na utratę zdrowia lub życia,

- wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (RODO),

- bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan jego/jej zdrowia.