dzieci sport

Autor: redakcja UMJG

25.2.2021 - 14:44

Odziały klas sportowych w jeleniogórskich szkołach

W roku szkolnym 2021/2022, planuje się uruchomienie oddziałów sportowych o profilu piłki nożnej, piłki koszykowej, lekkiej atletyki oraz pływania
Do klasy sportowej o profilu ukierunkowanym na sporty zimowe zakwalifikowani będą uczniowie, którzy:
    1. nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych /oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów/
    2. posiadają pisemną zgodę rodziców,
    3. pozytywnie zaliczą test sprawnościowy.

Poniżej przedstawia się terminy prób sprawnościowych.

Szkoła

rodzaj dyscypliny sportu

data próby sprawności fizycznej

miejsce przeprowadzenia próby sprawności fizycznej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jeleniej Górze

lekkoatletyka

11.03.21 r.,godz.16.00 - 17.30

w szkole

Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze

piłka nożna/piłka ręczna

03.03.21 r., godz.8.00-10.35 oraz 16.00-17.00

w szkole

Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze

piłka koszykowa

08.03.21r., godz.16.00

w szkole

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze

piłka koszykowa

10.03.21 r. odz.16.00;

17.03.21 r. godz.16.00

w szkole

piłka nożna

18.03.21 r. godz. 16.00

stadion przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze

pływanie

09.03.21 r. godz.16.00; 23.03.21 r. godz.16.00

basen przy szkole

Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze

sporty zimowe (narciarstwo biegowe/biathlon, saneczkarstwo lodowe)

15-16.03.21 r. godz. 16:00-18:00

w szkole

Więcej informacji udzielają placówki oświatowe które przeprowadzają nabór