baner

Autor: redakcja UMJG

23.5.2023 - 13:31

Oświadczenie

 Stanowisko Miasta w związku z ostatnimi publikacjami medialnymi:

Szanowni Państwo,
W ostatnich dniach w dwóch lokalnych redakcjach – Telewizji Dami Jelenia Góra oraz portalu 24jgora.pl ukazały się informacje, jakoby Miasto Jelenia Góra blokowało mediom dostęp do informacji o swoich działaniach. 


Pragniemy w związku z tym zapewnić, że nie jest to prawdą. Jednym z ważniejszych praw jest dla nas wolność wypowiedzi oraz swoboda działalności mediów. Rzeczą normalną jest dla nas krytyka medialna i prawo do polemiki. Zasadę tę stosujemy wobec wszystkich mediów. Z drugiej strony równie ważny jest dla nas, wynikający nie tylko z etyki zawodowej dziennikarza, ale także z przepisów prawa, obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przygotowywanych informacji medialnych. 


W naszej ocenie, w niektórych publikacjach wspomnianych mediów tej rzetelności zabrakło. Przedstawiając widzom i czytelnikom nasze działania w negatywnym świetle, często nie daje nam się szansy na prezentację stanowiska Miasta. Przykładem tego są np. ostatnie publikacje TV Dami sugerujące "kupowanie" przez Prezydenta Miasta wyróżnień oraz  "okłamywanie" mieszkańców w sprawie złożonego wniosku do programu granatowego. W tej ostatniej sprawie, w związku z podaniem ewidentnej nieprawdy, wystąpiliśmy do redakcji o publikację sprostowania, którego TV Dami odmówiło. Mało tego, mimo przedstawionych przez nas dowodów i dokumentów na prawdziwość naszych słów, stacja wyemitowała kolejne materiały, powtarzając wielokrotnie nieprawdę. W związku z tym, oczekując wciąż na sprostowanie, zwróciliśmy się do redakcji TV Dami o kierowanie do nas wszelkich zapytań drogą mailową. 


Faktem jest też, że TV Dami nie otrzymuje od nas zaproszeń na konferencje prasowe. Nie jest to jednak żadnym ograniczaniem dostępu do informacji publicznej. Informacje o działaniach podejmowanych przez Prezydenta Jerzego Łużniaka i urząd miasta są szeroko dostępne i na bieżąco publikowane. Odkąd pełnię funkcję rzecznika prasowego redakcja TV Dami otrzymywała je ode mnie wielokrotnie, ale z analizy treści na stronie stacji wynika, że niespecjalnie była nimi zainteresowana.


Spoczywa na nas też obowiązek udzielania wszelkich informacji publicznych, i z tego obowiązku wywiązujemy się w 100%, zarówno wobec mediów, jak i wobec obywateli.


Wyrażając swoją krytykę wobec rzekomych działań Miasta TV Dami bardzo często powołuje się na obowiązki Miasta wobec mediów i mieszkańców oraz ich prawo do informacji. W naszej ocenie zapomina jednak przy tym o swoich (mediów) obowiązkach, których jednym z głównych jest rzetelność i staranność informacji.