OWES

Autor: redakcja UMJG

27.3.2020 - 22:23

OWES dla subregionu jeleniogórskiego - dotacje dla NGO

Zapraszamy do uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego (OWES) realizowany jest przez partnerstwo,
w którego skład wchodzą następujące podmioty:

  • Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Legnicy – lider projektu
  • Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy – partner projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
(współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Więcej informacji o wsparciu: OWES