PRACA SEZONOWA

Autor: redakcja UMJG

29.7.2021 - 14:59

RIGHTS FOR ALL SEASONS - Prawa przez cały rok.

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną nt. praw pracowników sezonowych pracujących na terenie Unii Europejskiej pod nawą

RIGHTS FOR ALL SEASONS - Prawa przez cały rok.

Kampania prowadzona jest w okresie 19.07.2021 do 31.10.2021.

Informacje dotyczące kampanii dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kampania-informacyjna-dla-pracownikow-sezonowych-w-ue

#Rights4AllSeasons

#EURESeasonalWorks

Galeria
Image