Rozpoczął się nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze

Autor: redakcja UMJG

9.5.2024 - 9:05

Rozpoczął się nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłosił nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze na kadencję 2024-2029. Do kandydowania na członków Miejskiej Rady Seniorów zapraszamy aktywnych seniorów, którzy zechcą reprezentować potrzeby i interesy osób starszych mieszkających w Jeleniej Górze oraz brać czynny udział w pracach Rady na rzecz poprawy jakości życia seniorów. 


Rada Seniorów reprezentuje potrzeby i interesy osób starszych, które mieszkają na terenie Miasta Jelenia Góra. Zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych i ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.


Miejska Rada Seniorów w Jeleniej Górze składa się z 11 osób starszych, które ukończyły 60 lat
i mieszkają na terenie Miasta Jelenia Góra. 


Kandydatem na członka Rady może zostać: 


•    przedstawiciel osób starszych posiadający poparcie co najmniej 15 osób starszych,
•    przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych.


Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra oraz organizacja mogą udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. 


Nabór kandydatów prowadzony jest od 8 maja do 29 maja 2024 roku. 


Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady należy składać osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Miejskiej Rady Seniorów”:


•    w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, 
•    w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pok. nr 003. 


Formularze zgłoszeniowe dostępne są: 


•    w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/21116/ogloszenie-naboru-kandydatow-do-miejskiej-rady-seniorow,
•    w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych przy ul. Okrzei 10, pok. nr 003,  
•    na stronie internetowej Miasta w zakładce Sprawy Społeczne → Dla Seniora.