Plakat akcji "Mobilny PSZOK 2021"

Autor: redakcja UMJG

16.4.2021 - 11:43

Rusza akcja Mobilny PSZOK 2021

Już jutro (sobota, 17 kwietnia) rozpoczyna się mobilna zbiórka odpadów problemowych. – Chcemy dotrzeć do każdego mieszkańca Jeleniej Góry – zapowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze. Wypatrujcie zielonego, oznakowanego kontenera w swojej okolicy, następnie przynieś zalegające w domu odpady, a otrzymasz gadżet (ilość ograniczona)!

W kwietniu przewiduje się dwie zbiórki odpadów:

 • 17.04.2021 w godz. 10:00-13:00 w okolicach pętli autobusowej przy ul. Kiepury,
 • 24.04.2021 w godz. 10:00-13:00 na placu Kombatantów w Cieplicach.

W trakcie mobilnych zbiórek możesz oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (AGD, RTV, sprzęt informatyczny itp.)
 • drukarki, skanery,
 • baterie i akumulatory,
 • urządzenia zawierające freony,
 • lampy fluorescencyjne,
 • zużyte tonery,
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
 • leki,
 • oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
 • opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin.

 

Nie będą przyjmowane nieoznakowane substancje w nieszczelnych lub nieprzeznaczonych do tego pojemnikach (butelkach jednorazowych po wodzie mineralnej, szklanych słoikach)!!

Pozostałe odpady, m.in. odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów i demontażu, resztki farb, szkło płaskie, styropian czy zużyte opony można dostarczyć do stacjonarnego PSZOK przy ulicy Wolności (szczegóły oraz umówienie wizyty pod numerem 75 64 20 115).

Prosimy zabrać ze sobą potwierdzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz Miasta Jelenia Góra (spółdzielnie i wspólnoty: rozliczenie czynszu z wyszczególnieniem opłaty za odbiór odpadów; zabudowy jednorodzinne: potwierdzenie przelewu ostatniej opłaty za odbiór odpadów lub kopia deklaracji o wysokości opłaty za wywóz nieczystości).

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

Zalecamy zachowanie bezpiecznego dystansu oraz używanie maseczek ochronnych!

Do zobaczenia!