Rusza rekrutacja do jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych.

Autor: redakcja UMJG

5.5.2021 - 11:01

Rusza rekrutacja do jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych

Wielkimi krokami zbliża się termin naboru do jeleniogórskich placówek oświatowych. W marcu ruszają rekrutacje do przedszkoli i szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli w Jeleniej Górze

Rekrutacja dzieci do przedszkoli rozpocznie się 15 marca o godzinie 8:00, a już od 5 marca możemy zapoznać się z ofertą edukacyjną jeleniogórskich placówek.

Nabór dotyczy następujących przedszkoli:
 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Józefa Piłsudskiego 32;

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Krasickiego 6;

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Zjednoczenia Narodowego 15;

Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze, ul. Fryderyka Chopina 4;

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Mieczysława Karłowicza 13;

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2; ( miejsca dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

Miejskie Przedszkole Nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze, ul. Karola Kurpińskiego 2;

Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze, ul. Juliana Tuwima 12.


Rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych – tak jak w latach poprzednich - prowadzona będzie elektronicznie. Rodzic lub prawny opiekun starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien się zalogować, poprzez wpisanie potrzebnych danych, w systemie do naboru elektronicznego.

Po wydrukowaniu i podpisaniu karty zgłoszenia kolejnym działaniem powinno być udanie się do przedszkola pierwszego wyboru i złożenie tam wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów.

Zgłoszenie dziecka można wykonać na stronie naboru elektronicznego:

www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl (strona z informacją o placówkach startuje w marcu, a sama rejestracja od 15 marca)

Gdyby wystąpił problem z przeglądarką lub pojawi się blokada - antywirus, można zastosować link: http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jeleniagora

Kryterium automatycznym jest miejsce zamieszkania – składając aplikację musimy być mieszkańcami  Jeleniej Góry.  W przypadku gdy mieszkamy w innej miejscowości,  dzieci będą przyjmowane po zakończeniu rekrutacji, w ramach wolnych miejsc wykazanych przez placówki.  W dniach od 14 do 21 kwietnia rodzicie kandydata powinni odwiedzić osobiście przedszkole, do którego zakwalifikowało się dziecko w celu potwierdzenia woli jego uczęszczania do przedszkola. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Po tym czasie, a dokładnie 26 kwietnia, zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Rodzice takie informacje odnajdą po zalogowaniu się w systemie, otrzymają informację na e-mailu bądź w kontaktując się z którymkolwiek z wybranych miejskich przedszkoli publicznych.
 

W sytuacji gdy po rekrutacji miejskie przedszkola w dalszym ciągu będą dysponować miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Terminy postępowania uzupełniającego to:

17 - 24 maja - rejestracja kandydatów;

31 maja - 7 czerwca - publikacja wyników rekrutacji (kandydaci zakwalifikowani) oraz potwierdzenia woli;

8 czerwca - publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 


Brak rekrutacji uzupełniającej - komunikat z 05.05.2021

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem naboru i wykorzystaniem wszystkich wolnych miejsc w naborze podstawowym, informujemy że na rok szkolny 2021/2022 Miasto nie będzie prowadziło rekrutacji uzupełniającej do miejskich przedszkoli.


 

UWAGA:
Gdyby wystąpiły trudności z zalogowaniem się do systemu należy zgłosić się do dyrektora przedszkola, do którego dziecko powinno być zapisane, tj. do placówki pierwszego wyboru.

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie: Nabór elektroniczny do przedszkoli publicznych w Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/2022 | Miasto Jelenia Góra (jeleniagora.pl)

 

Rekrutacja do szkół podstawowych w Jeleniej Górze

Podobnie jak w przedszkolach na początku marca rozpocznie się okres rekrutacyjny dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszych klasach jeleniogórskich szkół podstawowych.

Termin rozpoczęcia rekrutacji kandydatów do szkół podstawowych rozpocznie się 2 marca o godz. 8.00 a skończy się 19 marca r. o godzinie 13.00 i odbywać się będzie w systemie elektronicznym.

Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 1 czerwca 2021 r. godz. 8.00 do 13 sierpnia 2021 r. godz. 14.00  i odbywać się będzie w formie tradycyjnej bezpośrednio w szkole, która będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami.

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinni skorzystać z portalu naboru elektronicznego  www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły.

Rekrutacja do jeleniogórskich szkół podstawowych podzielona będzie na kilka etapów.

Pierwszy z nich to elektroniczna rejestracja danych dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej do 19 marca mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl  za pomocą której należy wydrukować potrzebną deklarację, podpisać ją i dostarczyć do sekretariatu swojej (obwodowej) szkoły.

Może się zdarzyć, że rodzice z różnych przyczyn będą chcieli aby ich dziecko zostało przyjęte do innej niż szkoła obwodowa. Pełne postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie zadeklarują uczęszczania do swoich szkół obwodowych oraz tych którzy nie mieszkają w Jeleniej Górze. Przypomnieć należy, że szkoła rejonowa ma obowiązek przyjąć dziecko zamieszkujące w obwodzie ale dziecko nie ma obowiązku podjęcia w niej nauki. Rodzice mogą wybrać dla dziecka inną szkołę pod warunkiem, że będą w niej wolne miejsca (po wcześniejszym zapewnieniu miejsc wszystkim zdeklarowanym dzieciom zamieszkałym w obwodzie).

W przypadku szkół podstawowych – inaczej niż przedszkolach – w rekrutacji mogą wziąć udział także dzieci spoza Jeleniej Góry. Te zgłoszenia także będą oceniane zgodnie z poszczególnymi kryteriami. Rodzice i ci spoza obwodu, jak i ci spoza Jeleniej Góry będą mogli wskazać trzy szkoły - w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Należy też rozważyć możliwość wyboru dla swojego dziecka szkoły zgodnie z oczekiwaniami, której oferta odpowiadać będzie rozwijanym w niej wszechstronnym zainteresowaniom (np. sportowych). Wszystkie szkoły w mieście oferują dydaktykę i wychowanie na wysokim poziomie, są należycie wyposażone podobnie jeśli chodzi o bazę sportową, oferując przy tym szeroką ofertę ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie: Zasady naboru do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 | Miasto Jelenia Góra (jeleniagora.pl)